Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable del tractament
Farmàcia Castells, Bruguera, 226 - 08370 Calella (Barcelona)

Finalitats principals del tractament

 1. Gestionar el seu registre com a usuari a les plataformes.
 2. Gestionar la contractació de productes i / o serveis.
 3. Enviament de comunicacions comercials.
 4. Resolució de consultes plantejades a través del bloc en cas que existeixi.

Bases legitimadores principals

 1. Execució del contracte.
 2. Consentiment.
 3. Interès legítim.
 4. Compliment d'obligacions legals.

destinataris principals

 1. Bancs i entitats financeres.
 2. Forces i cossos de seguretat.
 3. IPrestadores de serveis.

drets
Entre d'altres, dret d'accés, rectificació, supressió, oposició i portabilitat de les dades, dret a oposar-se al tractament en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, en el cas que el tractament estigui basat en l'interès legítim.

Procedència

 1. Facilitats pel titular.
 2. FObtenidos sobre el comportament de navegació.


Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

Farmàcia Castells, tractarà les dades de l'usuari, de manera manual i / o automatitzada, per a les següents finalitats específiques:

 1. Gestionar el seu registre com a usuari a les plataformes online propietat de Farmàcia Castells. No obstant això, en tot cas l'usuari haurà de verificar i validar el seu registre en cadascuna de les plataformes mitjançant la introducció del seu usuari i contrasenya a través del consentiment.
 2. Gestionar les contractacions de productes i / o serveis que realitzi a través del web, així com la facturació i enviament corresponent.
 3. Donar resposta a les consultes i dubtes plantejats al blog en cas d'existir i en les diferents xarxes socials propietat de Farmàcia Castells
 4. Remetre periòdicament (a través de correu electrònic, via postal i / o SMS o qualsevol altre mitjà futur electrònic) comunicacions electròniques amb ofertes, promocions i notícies relacionades amb les nostres plataformes en línia, llevat que s'indiqui el contrari o l'usuari s'oposi o revoqui la seva consentiment.
 5. Remetre periòdicament informació comercial i / o promocional relacionada amb el sector dels productes farmacèutics, parafarmacèutics, bellesa, cura personal i infantil, serveis professionals i de
 6. valor afegit per als usuaris finals, així com per als usuaris professionals del mercat farmacèutic, llevat que s'indiqui el contrari o l'usuari s'oposi o revoqui el seu consentiment.
 7. Realitzar informes estadístics anònims que fa als hàbits d'accés i l'activitat desenvolupada pels usuaris a la web.
 8. Elaborar un perfil comercial de l'usuari i realitzar accions comercials ajustades a aquest, utilitzant les seves dades derivades de la gestió dels productes adquirits (dades de navegació, hàbits d'accés, trànsit), llevat que l'usuari s'oposi o revoqui el seu consentiment.
 9. Donar compliment a les obligacions legalment establertes.


Amb quins fins tractem les seves dades?

Farmàcia Castells, tractarà les dades de l'usuari, de manera manual i / o automatitzada, per a les següents finalitats específiques:

 1. Gestionar el seu registre com a usuari a les plataformes online propietat de Farmàcia Castells. No obstant això, en tot cas l'usuari haurà de verificar i validar el seu registre en cadascuna de les plataformes mitjançant la introducció del seu usuari i contrasenya a través del consentiment.
 2. Gestionar les contractacions de productes i / o serveis que realitzi a través del web, així com la facturació i enviament corresponent.
 3. Donar resposta a les consultes i dubtes plantejats al blog en cas d'existir i en les diferents xarxes socials propietat de Farmàcia Castells
 4. Remetre periòdicament (a través de correu electrònic, via postal i / o SMS o qualsevol altre mitjà futur electrònic) comunicacions electròniques amb ofertes, promocions i notícies relacionades amb les nostres plataformes en línia, llevat que s'indiqui el contrari o l'usuari s'oposi o revoqui la seva consentiment.
 5. Remetre periòdicament informació comercial i / o promocional relacionada amb el sector dels productes farmacèutics, parafarmacèutics, bellesa, cura personal i infantil, serveis professionals i de
 6. valor afegit per als usuaris finals, així com per als usuaris professionals del mercat farmacèutic, llevat que s'indiqui el contrari o l'usuari s'oposi o revoqui el seu consentiment.
 7. Realitzar informes estadístics anònims que fa als hàbits d'accés i l'activitat desenvolupada pels usuaris a la web.
 8. Elaborar un perfil comercial de l'usuari i realitzar accions comercials ajustades a aquest, utilitzant les seves dades derivades de la gestió dels productes adquirits (dades de navegació, hàbits d'accés, trànsit), llevat que l'usuari s'oposi o revoqui el seu consentiment.
 9. Donar compliment a les obligacions legalment establertes.

Quines categories de dades tractem?

Farmàcia Castells tracta les següents categories de dades:

 1. Dades identificatives: nom, cognoms, adreça postal, adreça de correu electrònic, codi postal, telèfon, població, etc.
 2. Dades de característiques personals quan són introducidor en algun dels formularis (nom, data naixement, ...)
 3. Dades de salut (malalties, patologies, etc.).
 4. Dades de trànsit i localització.
 5. Metadades de comunicacions electròniques.
 6. Dades d'informació comercial.
 7. Dades econòmiques, o financers.

Les dades que en els formularis disposats per Farmàcia Castells a través de les seves plataformes en línia apareguin marcats amb una estrella (*), seran necessaris per complir amb la finalitat contractual o legal establerta.

Per tant, si l'usuari no els facilités, no serà possible el seu registre a la web ni atendre la seva sol·licitud.

En cas que l'interessat faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el consentiment dels mateixos i es compromet a traslladar-li la informació continguda en aquesta clàusula, eximint Farmàcia Castells de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. No obstant això, Farmàcia Castells podrà dur a terme les verificacions per constatar aquest fet, i adoptar les mesures de diligència deguda que corresponguin, d'acord amb la normativa de protecció de dades.


Amb quina bases legitimadores tractem les seves dades personals?

La legitimació per al tractament de les dades de l'usuari per part de Farmàcia Castells per dur a terme l'alta i registre de l'usuari en les diferents webs es troba en el consentiment de l'interessat, sol·licitat en cada cas.

Per la seva banda, la gestió de la contractació de productes o serveis a través de les web, facturació i enviaments corresponents, està legitimada per la pròpia execució del contracte.

El tractament de les dades facilitades a través del formulari "informació sobre els medicaments o consultes al farmacèutic", està legitimat per la mateixa resolució de la consulta plantejada per l'usuari.

El tractament de les dades amb la finalitat de remetre butlletins electrònics amb ofertes, promocions i notícies relacionades amb les nostres plataformes en línia, informació comercial i / o promocional, l'elaboració d'informes estadístics anònims que fa als hàbits d'accés i l'activitat desenvolupada pels usuaris al web i l'elaboració de perfils comercials utilitzant dades derivades de la gestió dels productes i serveis contractats amb Farmàcia Castells, es basen en l'interès legítim de la companyia per dur a terme aquests tractaments d'acord amb la normativa vigent.

Els consentiments obtinguts per a les finalitats esmentades són independents de manera que l'usuari podrà revocar un o diversos d'ells no afectant als altres.

Igualment es podrà utilitzar la informació de l'usuari per al compliment de les diferents obligacions legals de Farmàcia Castells.


Qui són els destinataris de les dades?

Les seves dades personals podran ser comunicades per part de Farmàcia Castells a:

 1. Empreses de transport o serveis relacionats amb l'única finalitat que aquest pugui realitzar l'emissió de la factura corresponent, gestionar la recollida de la comanda o, si s'escau l'enviament de la comanda a l'adreça indicada per l'usuari.
 2. Les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat en virtut del que estableix la Llei.
 3. Els Bancs i entitats financeres per al cobrament dels serveis oferts.
 4. Prestadors de serveis per gestionar el tractament de dades descrites en la política de privacitat, d'acord amb la normativa vigent en protecció de dades. Aquests proveïdors no tractaran les seves dades per a finalitats pròpies que no hagin estat prèviament informades per Farmàcia Castells.

Durant quant de temps conservarem les seves dades personals?

Les seves dades es conservaran durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per a les quals van ser recollides, llevat que l'usuari sol·liciti la seva baixa a Farmàcia Castells, oposant-se o revoqui el seu consentiment. Tot això sense perjudici que dit termini pugui ampliar-se quan vostè així ho autoritzi expressament o hi hagi tractaments particulars derivats de la relació contractual que segueixin vigents amb posterioritat a aquest termini.


Quins drets l'assisteixen en cas de tractament de les seves dades?

Com a titular de les dades, pot enviar-nos un escrit a Farmàcia Castells, Bruguera, 226 - 08370 Calella (Barcelona) o mitjançant correu electrònic a l'adreça Aquesta adreça de correu electrònica està protegida contra els robots d'spam. Necessiteu el JavaScript habilitat per a mostrar-la., Adjuntant fotocòpia d'un document que acrediti la seva identitat, per exercitar, en qualsevol moment i de manera gratuïta, els següents drets:

 1. Revocar els consentiments atorgats. Des de l'opció d'El meu compte, per a usuaris que no van realitzar compra exprés pot revocar el consentiment d'enviament de publicitat
 2. Obtenir confirmació sobre si en Farma Garcia Esteve SL s'estan tractant dades personals que el concerneixen o no.
 3. Accedir a les seves dades personals.
 4. Rectificar les dades inexactes o incompletes.
 5. Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
 6. Obtenir de Farmàcia Castells la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades ..
 7. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular al tractament de les seves dades, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Farmàcia Castells deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 8. Obtenir intervenció humana, a expressar el seu punt de vista ia impugnar les decisions automatitzades a adoptades per part de Farmàcia Castells, si és el cas ..
 9. Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.
 10. Reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) quan l'interessat consideri que Farmàcia Castells ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades. Sense perjudici d'això, l'interessat podrà posar-se en contacte amb Farmàcia Castells; telèfon: 937 691 170 correu electrònic: Aquesta adreça de correu electrònica està protegida contra els robots d'spam. Necessiteu el JavaScript habilitat per a mostrar-la..

Sense perjudici de l'anterior, l'interessat pot posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades de Farmàcia Castells sol·licitant-ho per escrit a Farmàcia Castells, Bruguera, 226, 08370 Calella, Barcelona o mitjançant correu electrònic a l'direcciónAquesta adreça de correu electrònica està protegida contra els robots d'spam. Necessiteu el JavaScript habilitat per a mostrar-la., Adjuntant en tot cas un document acreditatiu de la seva identitat i concretant el dret o drets que desitja exercir, en els termes que estableix la normativa vigent.


Quina és la procedència de les dades quan no els ha facilitat la seva titular?

Al costat de la informació que vostè ens proporciona directament (per exemple, a través de formularis, etc.), obtindrem informació sobre els seus hàbits de navegació en cas que vostè consenti.

En el cas que les dades facilitades es refereixin a altres persones físiques diferents del titular de les dades, aquest manifestarà haver informat i obtingut el consentiment previ d'aquelles per al tractament de les seves dades d'acord amb les finalitats previstes en aquestes clàusules. En el cas concret de menors d'edat, si l'interessat no és el representant legal del menor es compromet a obtenir el consentiment exprés d'aquest.


Quines mesures de seguretat implantem per cuidar les seves dades?

Farmàcia Castells tractarà les dades en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte dels mateixos, de conformitat amb el que preveu la normativa d'aplicació, adoptant a l'efecte les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.


Canvis en la política de privacitat

Farmàcia Castells es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat per tal d'adaptar-la a les novetats legislatives que fossin procedents. En aquests supòsits, anunciarà en el Lloc Web els canvis introduïts amb una antelació raonable a la de la seva posada en pràctica.